DİNİ BİLGİLER Genel

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak vazife boy abdesti almaktır. Boy Abdesti esnasında Yarabbi! “Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim” denir. Rebiülevvel-ayı-namazı İlk Gece Namazı […]

DİNİ BİLGİLER Genel

SAFER’ÜL HAYR AYI

Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmân-lı’da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda ve takvîmlerde “Saferü’l-hayr” sûretinde yazılır ve “sad” harfi rumûzuyla gösterilirdi. “el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît”te Safer için şu îzâhât vardır. “es-Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır ki insânın karnına ‘ârız olup insânın benzini kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır.” Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanı sıra […]

DİNİ BİLGİLER

ORUCUN FARZİYETİ

Ramazan Orucunun Farziyeti Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer’an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Belirli şartlar içerisinde her Müslüman için zorunlu bir ibadet olan ramazan orucunun farziyeti kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. Âlimler ramazan orucu farz kılınmadan önce Müslümanlar için farz […]

DİNİ BİLGİLER

NAMAZIN MAHİYETİ VE FARZİYETİ

NAMAZIN MAHİYETİ ”Namaz’‘ anlamına gelen ”Salât” kelimesi, lugatta ”Dua etmek” veya ”Hayır duada bulunmak”tır. Allâh-u Teâla bir ayet-i kerimesinde : ”Onların mallarından bir sadaka ve bağış olmak üzere zekat al ki, onunla kendilerini iyice temizleyesin ve arındırasın. Bir de onlara salât -duâ- et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve sekinettir. Allâh çok iyi işiten, […]

DİNİ BİLGİLER

İMAN İLE İSLAMIN MAHİYETİ VE ŞARTLARI

İMAN VE İSLAM İman, lûgatta bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, ”Bu şey böyledir, şöyledir.” Diye hüküm vermektir. Istılâhta ise : ”ALLÂH’u Teâla’nın dinini kalb ile kabul etmek, yani Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem efendimizin bildirdiği şeyleri kat’i sûrette kalben tasdik eylemektir.” İmân asıl bu tasdikten ibarettir. Fakat böyle inanılıp kalb ile samimi sûrette tasdik […]

DİNİ BİLGİLER

HACCIN FARZİYETİ

HAC Hac ibadeti, islamın beş temel esasından biridir ve hem bedenle  hem de malla yapılan bir ibadetir. Hac ibadeti; hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir. Haccın farz oluşunun Kur’an’daki delili şu ayetlerdir:   وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “…Gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar […]

DİNİ BİLGİLER

Muharrem-i Şerif Ayındaki Faziletli İbadetler

                                                                             MUHARREM AYI Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır.  Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi esâs tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir. Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın […]

DİNİ BİLGİLER

Evvâbin Namazı’nın Kılınışı ve Faziletleri

Evvabin namazı: Evvâb “tevbe eden, sığınan” anlamına gelir. Evvabin, evvab kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teâlâ’ya çokca yönelen kişi demektir. Bu namaz altı rekât olup akşam namazından sonra, bir iki veya üç selâmla kılınır. Evvabin namazının vakti: Akşam namazı ile yatsı namazı arasıdır. Altı Rekatlık Evvabin Namazının kılınışı 1. Rekat “Niyet ettim […]

DİNİ BİLGİLER

İşrak Namazının Kılınışı, Faziletleri ve Hadisler

İşrak kelimesinin Türkçe karşılığı: Güneş doğmak, ışıklandırmak, parlatmak, güneşlik yere dahil olmak manasındadır. Kalbe manaların doğması manasındadır. İşrak namazı, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan otuz ila kırk beş dakika arası geçinceye kadar kılınır. Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan […]

DİNİ BİLGİLER

Abdest Şükür Namazının Kılınışı ve Faziletleri

Abdest veya gusül alındıktan sonra vakit müsaitse, yaşlık kuruyacak kadar bir zaman geçmeden iki rekat namaz kılınması menduptur. Bu, abdest veya gusül nimetine kavuşmanın bir şükür ifadesidir. Çünkü abdest almak Allah’a yaklaştırıcı bir ibadettir, hedefi ise namazdır. 2 Rekatlık Abdest Şükür Namazı’nın Kılınışı 1. Rekat “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Abdest Şükür namazı […]