DİNİ BİLGİLER

İMAN İLE İSLAMIN MAHİYETİ VE ŞARTLARI

İMAN VE İSLAM

İman, lûgatta bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, ”Bu şey böyledir, şöyledir.” Diye hüküm vermektir.

Istılâhta ise : ”ALLÂH’u Teâla’nın dinini kalb ile kabul etmek, yani Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem efendimizin bildirdiği şeyleri kat’i sûrette kalben tasdik eylemektir.”

İmân asıl bu tasdikten ibarettir. Fakat böyle inanılıp kalb ile samimi sûrette tasdik edilen şeyleri, bir mani yok ise dil ile ikrar etmek, bunların hakkında şehadette bulunmak lazımdır. Çünkü bir kimse ALLÂH’u Teâlayı ve diğer iman edilecek şeyleri kalben tasdik ettiği halde, dili ile ikrar eylemezse ; hali insanlarca meçhul kalır. Onun müslüman olduğuna hükmedilemez.

İman hususunda bu tasdik ve ikrar ile beraber namaz gibi, oruç gibi güzel amellerde lazımdır. Çünkü biz bu amellerle mükellefiz. Bunlar bizim birer vazifemizdir. Bu ameller iman’a kuvvet verir, iman’ın kalbteki nurunu artırır. İnsanı azaptan kurtarır, ALLÂH’u Teâla’nın lûtuflarına, inayetlerine erdirir.

İslâm tabirine gelince, bu da lûgat itibariyle itaat, boyun eğmek bir şeye teslimiyet manalarınadır.
Istılâhta ise ; ”ALLÂH’u Teâla’ya itaat etmek, Peygamber Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimizin din nâmına bildirmiş olduğu şeyleri kalb ile, dil ile kabul ve güzel görmektir.”

Birde İslâm, din manâsına gelir.

Hakiki bir din ile islâm arasında esasen bir fark yoktur. Her hakiki din, islâm’dır. Her islâm’da hakiki bir dindir ki buna ”Müslümanlık” da denir.

ALLÂH’u Teâla’nın dinine sadece din denildiği gibi millet, şeriat, islam ve islam dini de denir. Bununla beraber islam tabiri bazen güzel ameller manasında, bazende iman manasında kullanılır. Nitekim şeriat da dini hükümlerin yalnız ibadetlere ve nikah gibi, alım-satım gibi muamelelere ait kısmına söylenir.

İMAN İLE İSLÂMIN ŞARTLARI

İslâm dininde ”ALLÂH’u Teala’ya, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere” iman etmek birer esastır. Bunları bilip tasdik etmek imanın başlıca şartıdır, bu sebebledir ki ” İmânın şartları altıdır.” Denir. Bunlar Müslümanlıkda kat’i sûrette sabittir. Bunlar ”zaruriyyâti diniye” dendir. Bunlara inanılması dinde zaruridir, elzemdir. Bunlar tasdik edilmedikçe iman tahakkuk etmez. Böyle zaruriyyâti diniyyeden olan herhangi bir şeyi inkâr etmek ise ( ALLÂH saklasın ) insanı derhal dinden mahrum bırakır.

Biz bu husustaki imanımızı  ”Âmentü billâhi…” kavli şerifini okumakla daima açıklamış ve isbât etmiş oluyoruz.


آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهٍ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اْليَوْمِ اْلآخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ الله

تَعَالَى وَ اْلبَعْثُ بَعْدَ اْلمَوْتِ حَقٌّ * اَشْهَدُاَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ * وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وُ رَسُولُهُ

 

” Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusûlihî ve’l yevmil âhiri ve bi’l kaderi hayrihî ve şerrihî min’ALLÂH’i Teâla. Ve’l bâ’sû bâ’de’l mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe ill’ALLÂH. Ve eşhedü enne Muhammed’en abdühü ve rasulûh.”

Bunu okuyan müslüman demiş oluyor ki, ”Ben ALLÂH’u Teâla’ya ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin-yani takdir edilmiş şeylerin- hayır olsun şer olsun, ALLÂH’u Teâla’dan olduğuna inandım, öldükten sonra dirilip mahşer yerine gitmek de haktır gerçektir, ben şehâdet ederim ki ALLÂH’u Teâla’dan başka ilah yoktur ve yine şehâdet ederim ki Hazreti Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem ALLÂH’u Teâla’nın kuludur ve peygamberidir.”

İslamın şartlarına gelince bunlarda beştir. Peygamber Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in bir hadis’i şerifleri şu mealde’dir ;

”İslâm dini beş şey üzerine kurulmuştur, biri kelime-i şehadet’tir, diğerleri de namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazân-ı şerif orucunu tutmaktır.”

İşte bu beş şey, islâmın şartıdır. Bu şartlara riâyet eden bir insan, islam şerefine ermiş, müslüman ünvânını kazanmış olur.

”Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü” kavli şerifi kelime-i şehadettir.

”Lâ ilâhe illallâh Muhammedün rasûlullâh” kavli şerifi de, kelime-i tevhiddir. Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz.

Derleyen

Serhat KAPLAN